Знанието е смисълът на нашето съществуване. Въз основа на своите познания и опит екипът на ХВХ Консултинг (член на СРЕДА груп) предлага високопрофесионални решения за своите клиенти – решения, които изхождат от един хуманен светоглед, допринасят за подобряване благосъстоянието на хората и условията на труд, осигуряват устойчиво развитие.

През 2015 година ХВХ Консултинг стартирахме изследователски проект SMARTOURISM.BG, насочен към изследване на практиките и предизвикателства пред управлението нa знанието в туризма в България.

В рамките на проекта планираме да организираме ежегодна национална конференция, посветена на Интелигентния туризъм,където да бъдат представeни резултати от изследвания, дискутирани предизвикателства и добри практики при:

Проектът се осъществява в партньорство с Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство, Граждански институт, ProActivePersonnel и European Confederation of Outdoor Employers.

Подготвяме стартирането на издаването на електронно научно-приложно списание SMARTOURISM.INFO, като нашата амбиция е да го развием като реферирано издание.