Знанието е смисълът на нашето съществуване.

През 2015 година стартирахме изследователски проект SMARTOURISM.BG, насочен към изследване на практиките и предизвикателства пред управлението нa знанието в туризма в България.

В рамките на проекта планираме да организираме ежегодна национална конференция, посветена на Интелигентния туризъм,където да бъдат представeни резултати от изследвания, дискутирани предизвикателства и добри практики при:

Проектът се осъществява в партньорство с Националния борд по туризъм, Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство, Граждански институт, ПроАктивни Решения и ПроАктивен Персонал, Стопански факултет и Геолого-Географски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Архитектурния факултет и Строителния факултет на УАСГ и European Confederation of Outdoor Employers.

Подготвяме стартирането на издаването на електронно научно-приложно списание SMARTOURISM.INFO, като нашата амбиция е да го развием като реферирано издание.