ХАКАТОН  SMARTOURISM.BG  ‘2022

ХАКАТОН  SMARTOURISM.BG  ‘2022 е водещо събитие, насърчаващо разработването на иновативни технологични решения в областта на туризма, с участието на студенти, преподаватели, експерти,  дизайнери, разрботчици на софтуер.

ХАКАТОН  SMARTOURISM.BG  ‘2022 се организира в рамките на годишната конференция SMARTOURISM.BG от HVH Consulting.

Целта на ХАКАТОН  SMARTOURISM.BG  ‘2022 е:

 • да допринесе за интелигентното управление на човешките ресурси в областта на туризма
 • да подпомогне развитието на модели за добро управление в туризма
 • да допринесе за интелигентното управление на туристическите дестинации

„Зрялост на уебстраниците в областта на туризма“

 

 

ХАКАТОН  SMARTOURISM.BG ‘2022 е водещо събитие, насърчаващо разработването на иновативни технологични решения в областта на туризма, с участието на ученици, студенти, преподаватели, експерти,  дизайнери, разработчици на софтуер.

 

ХАКАТОН  SMARTOURISM.BG‘2022 се организира в рамките на годишната конференция SMARTOURISM.BG от HVH Consulting и ПроАктивни Решения в партньорство с Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство.

ДОСТЪПНОСТ В ИНТЕРНЕТ

В света има 1 милиард души със специални потребности, за които достъпността на интернет сайтовете означава:

 • Равен достъп до дигитална информация
 • Равен достъп до онлайн услуги
 • Пълноценен живот

През 2022 година, освен посочените по-долу теми от интерес за разработване и представяне на проекти, прототипи и продукти, предлагаме на отборите, участници в хакатон SMARTOURISM.BG’2022 да приложат Инструмент за оценка на достъпността на интернет страниците на основните участници в областта на туризма – държавни институции, регионални структури на власт, общини, общински предприятия „Туризъм“, хотелиери, ресторантьори, туристически агенции и тур-оператори.

Целта е да се направи оценка на зрялостта на уебстраниците в областта на туризма от гледна точка на съществуващите стандарти за достъпност, разработени от Конвенцията на световната мрежа (World Wide Web Convention).

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

 1. Отборите се регистрират за участие до 16 април 2022 на адрес:https://www.smartourism.bg/hackaton/registration-hackathon/ В наименование на проект, напишете: Оценка на достъпността.
 2. Регистриралите се отбори участват в онлайн обучение за прилагане на Инструмента за оценка на достъпността на интернет страниците в областта на туризма на 18 април 2022, понеделник, от 13 до 14 ч. в платформата Microsoft Teams.
 3. Отборите получават пакет с интернет страници, които да оценят с помощта на Инструмента
 4. Оценката се извършва в периода 18 – 19 април 2022 като Инструментът е уеб базирано приложение.
 5. Представяне на резултатите в рамките на онлайн конференцията BG’2022 на 20 април 2022 от 16 до 17 ч.

 

ТЕМИ ОТ ИНТЕРЕС ЗА УЧАСТИЕ В ХАКАТОН SMARTOURISM.BG‘2022:

 • Иновативни мобилни приложения
 • “Интернет на нещата”, свързани с феномена на туризма
 • Джаджи за носене
 • Големи обеми данни и отворени данни
 • Web 3.0, семантичен уеб
 • Изкуствен интелект. Управление на интелигентната информация
 • Хотелски софтуер
 • Ресторантски софтуер
 • Резервационен софтуер
 • Дигитален туристически мениджмънт
 • Дигитален туристически маркетинг
 • Интегрирани системи за управление в туризма
 • BIM за управление на туристически обекти и сгради
 • Тенденции в комуникациите и социалните мрежи
 • Комбиниране на различни технологии
 • Предимства и недостатъци при прилагането на ИКТ
 • Технологична волатилност
 • Технологиите в професионалното образование и обучение
 • Защита на личните данни и сигурност на информацията

 

Участието в ХАКАТОНА ще Ви донесе:

МРЕЖУВАНЕ – комуникация и активна работа в малки екипи

ИНОВАЦИИ – създаването на иновативни продукти. Най-добрите идеи ще бъдат разработени до финален продукт.

МОЗЪЧНА АТАКА – генериране на идеи, тестване и прилагане.

МЕНТОРИ – участниците в ХАКАТОНА SMARTOIRISM.BG ‘2018 ще получат систематична и професионална подкрепа за разработването и представянето на своите идеи от екипа от ментори

Даниел Асенов – управляващ съдружник в „IT DK“

Инж. Николай Генов –директор „ИТ услуги“ в ХВХ Консултинг и член член на Консултативния съвет на SMARTOURISM.BG

Ас. Емил Петров – Геолого-географски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Д-р Христо Христозов – управляващ съдружник на ХВХ Консултинг ЕООД, член на СРЕДА груп, и ръководител на проекта SMARTOURISM.BG

За участие, моля регистрирайте се до

17 ЧАСА НА 16 април 2022 г.

на адрес: www.smartourism.bg/registration-hackathon/