ГОДИШНИ НАГРАДИ SMARTOURISM.BG

В рамките на проекта, от 2017 година се връчват годишните награди SMARTOURISM.BG за принос за развитието на Интелигентния туризъм в България в следните категории:

 • Категория „Учител по хотелиерство“
 • Категория „Учител по ресторантьорство“
 • Категория „Директор на училище по хотелиерство и ресторантьорство“
 • Категория „Училище по хотелиерство и ресторантьорство“
 • Категория „Университетска програма“
 • Категория „Мобилно приложение“
 • Категория „Хотелски софтуер“
 • Категория „Ресторантски софтуер“
 • Категория „Резервационен софтуер“
 • Категория „Интегрирани системи за управление в туризма“
 • Категория „BIM за управление на туристически обекти и сгради“
 • Категория „Интелигентна туристическа дестинация“
 • Категория „Туристическа иновация“

При обсъждането на номинациите ще бъдат взети предвид инициативи и цялостната дейност на номинирания за периода до 31 октомври 2023 година и ще бъдат оценявани:

 • начинът, по който продуктът, инициативата или цялостната дейност на номинирания допринася за развитието на Интелигентния туризъм в България;
 • начинът, по който продуктът, инициативата или цялостната дейност на номинирания насърчава развитието на Интелигентния туризъм в България;
 • установени партньорства за развитието на Интелигентния туризъм в България;
 • въздействието на продукта, инициативата или дейността на номинирания за развитието на Интелигентния туризъм в България;
 • устойчивостта на продукта, инициативата или дейността на номинирания;
 • новаторството на продукта, инициативата или дейността на номинирания.

Форма за номинация SMARTOURISM 

 

Очакваме предложения за номинации  за годишните награди в срок до

на електронна поща: info@smartourism.bg.