Видео презентации от II-ра Международна Конференция  SMARTOURISM.BG’2018

Откриване на конференцията
Първи панел: Интелигентно управление на човешките ресурси в туризма
Втори панел: Иновативни и креативни модели и високи технологии в доброто управление на туризма
Трети панел: Интелигентно управление на туристическите дестинации – регионално развитие, архитектура, екология

ГОДИШНИ НАГРАДИ SMARTOURISM.BG’2018

КАТЕГОРИЯ „УЧИТЕЛ ПО ХОТЕЛИЕРСТВО“
НИНА КУРТЕВА, учител по хотелиерство в Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

КАТЕГОРИЯ „УЧИТЕЛ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО“
НАТАША ТОДОРОВА, учител по ресторантьорство в Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов“ – Габрово

КАТЕГОРИЯ „УЧИЛИЩЕ ПО ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО“
СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

КАТЕГОРИЯ „УНИВЕРСИТЕТСКА ПРОГРАМА“
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ДИГИТАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ В ТУРИЗМА“  на Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

КАТЕГОРИЯ „УНИВЕРСИТЕТСКА ПРОГРАМА“
ПРОГРАМИ ПО КУЛИНАРНИ ИЗКУСТВА И ТУРИЗЪМ на Института по кулинарни изкуства на Висшето училище по мениджмънт

КАТЕГОРИЯ „МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ“
INFINITUM CLUB на ИНФИНИТУМ ЕООД

КАТЕГОРИЯ „РЕСТОРАНТСКИ СОФТУЕР“
AXIS CLOUD & MICRO.BG и СКЛАДPRO & СКЛАДPRO LIGHT на МИКРОИНВЕСТ

КАТЕГОРИЯ „РЕЗЕРВАЦИОНЕН СОФТУЕР“
3P DIGITAL TOURISM – СИСТЕМА ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ НА МЕСТА ПО ПЛАЖОВЕТЕ на PurpleTeam

КАТЕГОРИЯ „ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ“
SMARTPASS SUNNY BEACH на ЮПАСС ООД и СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД

КАТЕГОРИЯ „ИНТЕЛИГЕНТНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ“
“ПАМЕТНИК НА ДЛАН” – СЪЗДАТЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА В 3D ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ на ОП “Туризъм, публични прояви и атракции” гр. Шумен и Iwalk

КАТЕГОРИЯ „ТУРИСТИЧЕСКА ИНОВАЦИЯ“
ПРИЛОЖЕНИЕ „ВИРТУАЛЕН ПОМОЩНИК“ на AdAR / ChocoAR

Награди ХАКАТОН  SMARTOURISM.BG’2018