VI-та МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ SMARTOURISM.BG
под патронажа на Министерство на туризма

20 - 21 ноември 2023

Място на провеждане: Парк хотел "Витоша" и Microsoft Teams

Организатори: ProActive Solutions, в партньорство с Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство, Националния борд по туризъм, Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Катедра „География на Туризма“ и Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Архитектурния факултет и Строителния факултет на Университета по архитектура строителство и геодезия, Граждански институт, ProActivePersonnel

ПРОГРАМА

20 ноември 2023, понеделник
10:00 – 10:15
ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
Росен Стоянов
главен мениджър на Парк хотел „Витоша“
проф. д-р Мариела Модева
Министерство на туризма
Мариета Георгиева
заместник министър на образованието и науката
д-р Полина Карастоянова
Изпъл;нителен директор на Националния борд по туризъм
Еню Енев
заместник председател на Управителния съвет на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация
Малинка Маринова
Председател на Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство
д-р Христо Христозов
Ръководител на проекта SMARTOURISM.BG
10:15 – 11:00
Официална церемония по връчване на годишни награди SMARTOURISM.BG‘2023
11:00 – 13:00
ПЪРВИ ПАНЕЛ: Предизвикателства и иновации в развитието на човешките ресурси в областта на туризма
Модератор: Малинка Маринова, председател на Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство
Модернизиране на професионалното образование и обучение
Мариета Георгиева, заместник министър на образованието и науката
Прилагане на мултипликатори за оценка на туристическите посещения при когнитивния анализ на туризма
проф. д-р Румен Драганов, Университет по библиотекознание и информационни технологии
Лидерски практики в туризма
д-р Поли Карастоянова, Национален борд по туризъм
Професионално ориентиране в туризма
Илияна Павлова, МИНИ, гр Хасково
Ранно кариерно ориентиране – тенденция и/или успех в сферата на туризма
Йордан Адолфов, Професионална гимназия по туризъм "Иван П. Павлов", гр. Русе
Дидактически прочит на уроци по гостоприемство и туристическа индустрия
д-р Васка Белчовска-Неделчева, ПГСС "Никола Пушкаров", гр. Попово
ProTourism: дигитална платформа за професионално образование и обучение на кадри в областта на туризма на английски език
Бояна Табакова, Клет България
Необходими умения на работното място – добри практики от селския туризъм и кръговата икономика
Джанлука Коппола, Европейска мрежа за дигитално обучение ETS, Италия – онлайн
Европейски квалификационни стандарти за аниматори на туристически дейности на открито за ниво 3 и 4 от ЕКР
Жан-Ив Лаперер, Европейска конфедерация на работодателите в областта на туристическите дейности на открито
Панелна дискусия
13:30 – 15:00
ВТОРИ ПАНЕЛ: Изграждане на пространства за данни за развитие на интелигентния туризъм – големи данни, отворени данни, високи технологии, интеграцията на информационните системи
Модератор: д-р Христо Христозов, ръководител на проекта SMARTOURISM.BG
Използване на данни за развитие на туризма
Савина Недялкова, Министерство на туризма
Система от индикатори за мониторинг на туристическото развитие
проф. д-р Мариана Асенова, катедра „География на туризма“, Геолого-географкси факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
HOT.PMS – интегрирано управление на данните в хотелиерството
инж. Даниел Асенов, ИТДК
Предизвикателства пред управлението и анализа на данните в туризма
д-р Христо Христозов, ръководител на проекта SMARTOURISM.BG
Панелна дискусия
15:20 – 17:00
ТРЕТИ ПАНЕЛ: Иновативни и креативни модели в доброто управление на туризма
Модератор: Диана Банчева, координатор на проекта SMARTOURISM.BG, ПроАктивни Решения
Международният стандарт USALI за отчетност в хотелиерството
доц. д-р Минко Велков, ПроАктивни Решения, д-р Христо Христозов, ръководител на проекта SMARTOURISM.BG
Софтуерни решения за финансово планиране и анализ в хотелиерството
Корнелия Колм, Fairmas
Дигитлни решения за управление на процесите в туризма
Юлиян Калдерон, Михайл Загорски, BGService
Развитие на интелигентна туристическа дестинация'2030 - анализ и стратегия за туристическа дестинация Варна
доц. д-р. Генка Рафаилова, гл. ас. д-р Златка Тодорова, гл. ас. д-р Христина Филипова, Колеж по туризъм при Икономически университет – Варна – онлайн
Повишаване конкуретноспообността на дестинациите чрез единна визуална идентичност и регионална запазена марка
Десислава Алексова, Международно Висше Бизнес Училище – Ботевград
Екологичен и цифров преход в туризма
г-жа Петя Боцева и Татяна Маринова и Каролина Стойчева от 8А клас, Пламен Георгиев и Алекс Тодоров от 8в клас на Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, гр. Банкя
Кулинарният туризъм – потенциал за развитие на интелигентна туристическа дестинация
Диана Банчева, координатор на SMARTOURISM.BG, ПроАктивни Решения
21 ноември 2023, вторник
10:00 – 11:00
ЧЕТВЪРТИ ПАНЕЛ: Интелигентния туризъм – достъпност, устойчивост, дигитализация и културно наследство и творчество
Модератор: д-р Христина Банчева-Преславска, катедра „Екология, опазване и възстановяване на околната среда“, Лесо-технически университет
Tourism 4.0 – обогатяване на туристическото преживяване
Катерина Цеглар, ARCTUR, Словения – онлайн
Да почувстваш душата на морето
Патриция Пати, EcoMarine, Malta
Интелигентния туризъм-предизвикателства пред туристическия бранш от Северното Черноморие
Дарина Аргирова-Митева, ПЗГ "Кл. Ар. Тимирязев“, град Каварна, Туристическо сдружение "Каварна"
Деветашкото плато-развитие на интелигентна туристическа дестинация
Ива Таралежкова, Сдружение Деветашко плато
Устойчивото развитие в хотелиерството
Сара Дънкан, Sleeping Lion, Великобритания, съветник по устойчиво развитие на HOSPA – online
Панелна дискусия
11:20 – 12:30
ПЕТИ ПАНЕЛ: Дигитализация на туристическото преживяване
Модератор: д-р Христо Христозов, ръководител на проекта SMARTOURISM.BG
Туризъм в защитени територии и дигитализация – представяне на резултати от Проект "DigiParks" - «Създаване на иновативен интегриран туристически продукт между природните паркове «Врачански Балкан» и «Железни врата»
Оля Генова, Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан"
Дигитализация на 100 национални туристически обекта - съвместен проект на Българския туристически съюз и Yettel България
Яна Петрова, Българския туристически съюз
Интернет платформата Chef&Gastro – пътеводител в света на гастрономията
Желязко Каракашев, съосновател на платформата
AI, турове с автономни автомобили, уникални преживявания
Христо Янев, VisitBulgariaOn.com – онлайн
AI чатботовете в българския туризъм: днес и с GPT
Елица Стоилова, Umni.bg
Панелна дискусия
12.30 – 13:00
ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА