III-та МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ SMARTOURISM.BG

17 – 18 ОКТОМВРИ 2019, гр. Бургас

Организатори: ХВХ Консултинг, в партньорство с Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство, Националния борд по туризъм, Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Катедра „География на Туризма“ и Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Архитектурния факултет и Строителния факултет на Университета по архитектура строителство и геодезия, Граждански институт и ProActivePersonnel

ПРОГРАМА

17 октомври 2019, четвъртък
09:30 – 10:00
Регистрация на участниците
10:00 – 10:15
Откриване на конференцията:
• Христиана Лозанова, Министерство на туризма
• Йорданка Ананиева, зам. кмет на община Бургас
• Малинка Маринова, председател на Асоциация на училищата по ресторантьорство и хотелиерство
• Емил Петров, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
• Д-р Христо Христозов, ръководител на SMARTOURISM.BG
10:15 – 11:00
ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ НА ГОДИШНИ НАГРАДИ SMARTOURISM.BG
11:00 – 12:30
Първи панел:
Интелигентния туризъм – достъпност, устойчивост, дигитализация и културно наследство и творчество
• Политиката на министерство на туризма за развитие на интелигентен туризъм
Христиана Лозанова, Министерство на туризма
• Бургас - пътна карта за един по интелигентен град
инж. Даниела Алексиева общинско дружество "Иновационни системи - Бургас" ЕООД
• Туризъм 4.0 - предизвикателства за Бургас
Петко Георгиев, ИКТ клъстер - Бургас
• Възможности за местно развитие и съхраняване на културното наследство
Гергана Желязкова, Варненски свободен университет
• Интелигентни асистенти в туризма
Елица Стоилова, Умни.бг
• Зелени идеи за туризма
Милена Игнатова, Екосистем Юръп
• Ролята на културните индустрии за развитие на интелигентния туризъм в България
доц. д-р Момчил Георгиев, генерален секретар на БАРОК
• Предизвикателства пред развитието на интелигентния туризъм в България
Диана Банчева, Директор „Услуги по управление на информацията“
Панелна дискусия
13:30 – 14:00
Трансфер до ТК „Акве Калиде“
14:30 – 16:00
Интелигентни туристически обекти
• Предизвикателства пред развитието на интелигентни туристически обекти в Бургас
Росалина Димитрова, ОП „Туризъм“ Бургас
• Туристически комплекс „Акве Калиде“
екип на ТК „Аква Калиде“
16:00 – 16:30
Кафе дискусия
18 октомври 2019, петък
9:30 – 11:00
Трети панел:
Интелигентно управление на човешките ресурси в туризма
• Обучението в достъпен туризъм: иновация в управлението на човешките ресурси в HORECA сектора
Диана Апостолова, Екология КМ
• Избери туризма за професия
Теменужка Габракова, ПЗГ „Кл. Арк. Тимирязев“ – Каварна
• Развитие на професионалното образование и обучение по хотелиерство и ресторантьорство в България
Магдалена Станулова, Министерство на образованието и науката
• HoReCa.education
д-р Христо Христозов, ръководител на SMARTOURISM.BG
Панелна дискусия
11:00 – 11:30
КАФЕ ПАУЗА
11:30- 12:30
Четвърти панел:
Иновативни и креативни модели и високи технологии в доброто управление на туризма
• Интелигентна сигурност в туризма
Златко Димитров, изпълнителен директор на „Слънчев бряг“АД
• Организация на филмови предизвикателства като средство за индиректна реклама и популяризирането на населени места и курорти
Николай Михайлов, Кастфолио.ЕУ ООД
• Game zone - иновативен подход в създаването и провеждането на Еscape игри в специално разработена зона
Янко Кръстев и Мирослава Вълкова, „Ренесанс“ ЕООД
• Международна лятна академия на изкуствата – Бургас
Петя Великова, артистичен директор
• ITDK Media Gate –система за визуализиране и управление на съдържание в туризма
инж. Даниел Асенов, ITDK.bg
• Отворени данни в туризма
инж. Николай Генов, ХВХ Консултинг
12:30 – 13:00
Обявяване на наградите от Хакатона SMATOURISM.BG’2019
13:30 – 14:00
Трансфер до Туристически комплекс „Света Анастасия
13:00 – 13:30
ОФИЦИАЛНО ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

За повече информацияinfo@smartourism.bg