Годишни награди SMARTOURISM.BG'2023

На 20 ноември 2023 година, в рамките на VI-та Международна конференция SMARTOURISM.BG бяха връчени годишните национални награди SMARTOURISM.BG за принос за развитието на Интелигентния туризъм в България. Наградите се връчват от 2017 г. в следните категории:

Категория

„Цялостен принос“

ПРОФ. Д-Р МАНОЛ РИБОВ – водещ изследовател и университетски преподавател в областта на туризма и образованието със значим принос за развитието на туризма, основан на знанието.  Бил е преподавател, заместник декан и заместник ректор на Университета за национално и световно стопанство, преподавател в Нов Български университет, Югозападния университет „Неофит Рилски“, Международното висше бизнес училище и др. Притежава богат практически опит. Продължително време е заместник-председател на Съвета по лека промишленост и на Съвета по хранително-вкусова промишленост към Българската търговско-промишлена палата. Бил е председател на Съвета на директорите на „Балкантурист” АД, както и член на колегиума на Комитета по туризма към Министерски Съвет. Член е на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество „Търговия и туризъм“. Има над 350 публикации  в областта на туризма, хотелиерството, ресторантьорството, туристическите дестинации, устойчивото развитие, организацията на туристически пътувания, управлението на качеството и образованието.

 

Категория

„Университетска програма“

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ ПРИ АДМИНИСТРИРАНЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР” в Университет по библиотекознание и информационни технологии

 

Категория

„Преподавател по хотелиерство“

 

ИНЖ. ДИАНА ИВАНОВА – Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов“, гр. Добрич – за дългогодишен принос в разработването на учебни планове, програми и помагала, както и учебни планове по дуално обучение.
Категория

„Преподавател по ресторантьорство“

 

ЖЕЛЯЗКО КАРАКАШЕВ – за дългогодишна преподавателска дейност, посветена на обучението на квалифицирани кадри за туристическия бранш и за активното участие в създаването на обучителната платформа Chef&Gastro.

 

Категория

„Директор на училище по хотелиерство и ресторантьорство“

 

МАЛИНКА МАРИНОВА – директор на Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, гр. Плевен и председател на Управителния съвет на Асоциацията на училищата по хотелиерство и ресторантьорство – за налагането на висок стандарт и модернизация на системите за образование и квалификация на кадри в сферата на туризма, изграждането на устойчиви мостове между образование и бизнес и съпричастност към инициативата за позициониране и популяризиране на Бранд България
Категория„Училище по хотелиерство и ресторантьорство“ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

„АЛЕКСАНДЪР ПАСКАЛЕВ“, ГР. ХАСКОВО – училище, което демонстрира ангажимент към иновациите и непрекъснато усъвършенстване. Въвежда иновативния предмет „Учебна практика по технология на хотелиерското обслужване на английски език“ – проектно-базирано обучение по чужд език по професията, като го представя и в открити уроци пред професионални гимназии от Плевен, Сопот, Несебър, Ямбол, Своге и Благоевград. През 2023 година учителите  представят  открити уроци по готварство и сервиране съвместно с представители на бизнеса, английски език и учебна практика по хотелиерство пред учители от 4 области – Стара Загора , Сливен, Ямбол и Хасково.

 

Категория

„Образователна иновация“

ИЗДАТЕЛСТВО КЛЕТ БЪЛГАРИЯ за платформата PROTOURISM за професионално образование и обучение на кадри в областта на туризма на английски език

 

Категория

„Мобилно приложение“

МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ „ТРЯВНА АУДИОГИД“, разработено от екип доц. Гергана Георгиева и Георги Бъчваров от Сдружение „Институт за приложение в туризма“ по поръчка на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство – Трявна

 

Категория

„Интелигентна туристическа дестинация“

СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ“ И YETTEL БЪЛГАРИЯ за дигитализиране на Национално движение „Опознай България – 100 Национални туристически обекта”

 

Категория

„Дигитална туристическа иновация“

ARCTUR (СЛОВЕНИЯ) за инициативата TOURISM 4.0, чийто стремеж е да отключи потенциала за иновации, като даде възможност за сътрудничество между всички заинтересовани страни от екосистемата на интелигентния туризъм за съвместно създаване на обогатени преживявания с помощта на основните ключовите технологии от Индустрия 4.0
Категория

„Достъпен туристически обект“

 

ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС „АКВЕ КАЛИДЕ – ТЕРМОПОЛИС“ – за създаване на достъпна среда за незрящи чрез тактилни пътеки и тактилни табели и звуков гайд

Категория

„Интегрирани системи за управление в туризма“

 

HOT.PMS.BG на ITDK за уеб базирана платформа за интеграция на данни  за оперативно управление, отчетност и бизнес анализ в хотелиерството и ресторантьорството

Почетна грамота за значим принос за развитието на професионалното образование в туризма:

Йордан Адолфов, учител в ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“, гр. Русе,

Стефка Стойкова, учител в ПГ по селско стопанство „Никола Пушкаров“, гр. Попово

Янка Ангелова, учител в ПГ по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Варна

 

Почетна грамота за значим принос за развитието на интелигентна туристическа дестинация:

Сдружение „Деветашко плато“