I-ва НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ SMARTOURISM.BG

10 – 11 НОЕМВРИ 2017

ПРОГРАМА

 

Място: зала Витоша, Интер Експо Център (спирка на метрото „ИнтерЕкспоЦентър“)

Забележка:

  • Организаторите запазват правото да правят промени в програмата.
ВРЕМЕ ТЕМА НА ПАНЕЛА МОДЕРАТОР/ПРЕЗЕНТАТОР
10 ноември 2017
09:30 – 10:00 Регистрация на участниците
10:00 – 10:15 Откриване на конференцията
10:15 – 10:45 Връчване на годишни награди SMARTOURISM.BG

с подкрепата на LightHouseGolfResort.com

Категория „Туристическа иновация“
Малинка Маринова –
Директор на Професионална гимназия по туризъм, гр. Плевен,
Председател на Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство
Категория „Учител по хотелиерство“
Елена Панайотова – учител в Професионална гимназия „д-р Васил Берон“, ВеликоТърново
Категория „Учител по ресторантьорство“
Нонка Найденова – учител в Професионална гимназия по ресторантьорство,търговия и обслужване, гр. Плевен
Категория „Директор на училище по хотелиерство и ресторантьорство“
Пенка Георгиева – директор на Професионална гимназия по туризъм „Александър Паскалев“, гр. Хасково
Категория „Училище по хотелиерство и ресторантьорство“
Професионална гимназия по облекло и хранене „Райна Княгиня“, гр. Стара Загора
Категория „Университетска програма“
Катедра „География на туризма“ в Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
Категория „Мобилно приложение“
Мобилното приложение iLoveBulgaria
Категория „Хотелски софтуер“ и Категория „Резервационен софтуер“
КЛОК софтуер
Категория „Ресторантски софтуер“
Ресторантски софтуер БАРСИ
Категория „Интегрирани системи за управление в туризма“
БИЗНЕСОФТ ООД и ИТДК ЕООД
10:45 – 12:30 Първи панел:

Модератор:
д-р Христо Христозов
– управляващ съдружник на ХВХ Консултинг
ЕООД
Панелисти:
Проф. д-р Васил Маринов
– СУ „Св. Климент Охридски“
Магдалена Станулова
– Дирекция „Професионално образование и
обучение”, Министерство на образованието и
науката
Малинка Маринова
– Директор на ПГ Туризъм, гр. Плевен,
Председател на Асоциацията на училищата по
ресторантьорство и хотелиерство
Зина Камбурова
– Директор на ПГОХ, гр. Стара Загора
Панелна дискусия
12:30 – 13:30 КЕЙТЪРИНГ – ПАУЗА

с продукти от hrankoop.com

13:30 – 17:30 Втори панел:

Модератор:
инж. Николай Генов,
Директор „ИТ услуги“, ХВХ Консултинг
Панелисти:
Веселин Василев – ILoveBulgaria.EU
д-р Милена Крумова -Предприемач в образованието. Основател на EduTechFlag
Иван Атанасов – Финансов и административен директор
на Лайтхаус Голф енд Спа Хотел АД:
„Интегрирана система за управление в Лайтхаус Голф
енд Спа Хотел АД“
Ивелин Михайлов – Исторически парк АД
„Исторически парк – приключение във времето“
Ангел Иванов – управител на Терма Костенец
„Термите – иновативен модел за управление и развитие на туристическия продукт“

Панелна дискусия15:30-15.45КАФЕ-ПАУЗА15:45 – 17:15

Трети панел:

Модератор:

д-р Христо Христозов
– управляващ съдружник на ХВХ Консултинг ЕООД

Панелисти:
Ивелин Михайлов – Исторически парк АД
„Исторически парк – приключение във времето“
Ангел Иванов – управител на Терма Костенец
„Термите – иновативен модел за управление и развитие
на туристическия продукт“

Панелна дискусия11 ноември 20179:30-11:30

Четвърти панел:

  • Предизвикателства пред
    обучението по специализиран
    софтуер в училищата по
    ресторантьорство и хотелиерство

Модератор:

инж. Даниел Асенов – управител на ИТДК

Панелисти:
учители по хотелиерство и ресторантьорство

11:30ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА