Годишни награди SMARTOURISM.BG'2018

КАТЕГОРИЯ

„УЧИТЕЛ ПО ХОТЕЛИЕРСТВО“

НИНА КУРТЕВА, учител по хотелиерство в Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
КАТЕГОРИЯ

„УЧИТЕЛ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО“

НАТАША ТОДОРОВА, учител по ресторантьорство в Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов“ – Габрово
КАТЕГОРИЯ

„ДИРЕКТОР НА УЧИЛИЩЕ ПО ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО“

ГЕРГАНА ЯПАДЖИЕВА,  директор на Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна
КАТЕГОРИЯ

„УЧИЛИЩЕ ПО ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО“

СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ
КАТЕГОРИЯ

„УНИВЕРСИТЕТСКА ПРОГРАМА“

– ДВЕ НАГРАДИ

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ДИГИТАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ В ТУРИЗМА  на Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
ПРОГРАМИ ПО КУЛИНАРНИ ИЗКУСТВА И ТУРИЗЪМ на Института по кулинарни изкуства на Висшето училище по мениджмънт
КАТЕГОРИЯ

„МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ“

INFINITUM CLUB на  ИНФИНИТУМ ЕООД
КАТЕГОРИЯ

„РЕСТОРАНТСКИ СОФТУЕР“

AXIS CLOUD & MICRO.BG и СКЛАДPRO & СКЛАДPRO LIGHT

на МИКРОИНВЕСТ

КАТЕГОРИЯ

„РЕЗЕРВАЦИОНЕН СОФТУЕР“

3P DIGITAL TOURISM – СИСТЕМА ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ НА МЕСТА ПО ПЛАЖОВЕТЕ на PurpleTeam
КАТЕГОРИЯ

„ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ“

SMARTPASS SUNNY BEACH на ЮПАСС ООД и СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД
КАТЕГОРИЯ

„ИНТЕЛИГЕНТНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ“

“ПАМЕТНИК НА ДЛАН” – СЪЗДАТЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА В 3D ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ на ОП “Туризъм, публични прояви и атракции” гр. Шумен и Iwalk
КАТЕГОРИЯ

„ТУРИСТИЧЕСКА ИНОВАЦИЯ“

ПРИЛОЖЕНИЕ „ВИРТУАЛЕН ПОМОЩНИК“ на AdAR / ChocoAR