V-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ SMARTOURISM.BG
под патронажа на Министерство на туризма

19 – 20 април 2022

Място на провеждане: Microsoft Teams

Организатори: ХВХ Консултинг, в партньорство с Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство, Националния борд по туризъм, Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Катедра „География на Туризма“ и Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Архитектурния факултет и Строителния факултет на Университета по архитектура строителство и геодезия, Граждански институт, ProActivePersonnel и ProActive Solutions

ПРОГРАМА

19 април 2022, вторник
14:00 – 14:30
ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
Христо Проданов
Министър на туризма
Мариета Георгиева
Съветник на министъра на образованието и науката
доц. Румен Драганов
Член на Контролния съвет на Националния борд по туризъм
представител
Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация
Малинка Маринова
Председател на Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство
д-р Христо Христозов
Ръководител на проекта SMARTOURISM.BG
14:30 – 15:15
Обявяване на годишни награди SMARTOURISM.BG‘2022
15:15 – 17:00
ПЪРВИ ПАНЕЛ: Предизвикателства и иновации в професионалното образование в областта на туризма – кариерна ориентация, учебни програми, учебно съдържание и методи, управление на качеството
Модератор: Диана Банчева, координатор на проект SMARTOURISM.BG
Перспективи и тенденции в обучението на кадри за здравен туризъм в ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ – гр. Плевен
Малинка Маринова, председател на АУРХ
Насърчаване на иновации в туризма чрез иновации в обучението на ученици
Васка Белчовска-Неделчева, ПГСС "Никола Пушкаров", гр. Попово
Oбразователните иновации
проф. д-р Галин Цоков, ръководител на катедра "Педагогика и управление на образованието", Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
HoReCa.Education 4.0
д-р Христо Христозов, ръководител на проекта SMARTOURISM.BG
Панелна дискусия
17:00 – 18:00
ВТОРИ ПАНЕЛ: Интелигентно управление на човешките ресурси в туризма
Модератор: д-р Христо Христозов, ръководител на проекта SMARTOURISM.BG
Дигиталните умения в туризма
доц. Мая Иванова, Висше Училище по Мениджмънт, Варна
Компетентностен модел в СПА и Уелнес центрове
Теодора Арсова, БАЛНЕОХОТЕЛ ПОМОРИЕ АД
Супервайзорът в управлението на човешките ресурси в туризма
Диана Банчева, координатор на проект SMARTOURISM.BG
Панелна дискусия
20 април 2022, сряда
14:00 – 15:00
ТРЕТИ ПАНЕЛ: Интелигентния туризъм – достъпност, устойчивост, дигитализация и културно наследство и творчество
Модератор: д-р Христо Христозов, ръководител на проекта SMARTOURISM.BG
Предстоящи законодателни инициативи и важността на въпроса за обединението на бранша по пътя към устойчивост и добро управление на туризма
Илин Димитров, председател на парламентарната комисия по туризъм
Интелигентният туризъм – достъпност, устойчивост, дигитализация и културно наследство и творчество
Савина Недялкова, министерство на туризма
Варна – столица на интелигентния туризъм
Станислава Маринова, ръководител "Туристически информационен център", гр. Варна
Интелигентна туристическа дестинация - модели, стратегии и добри практики
доц. д-р. Генка Рафаилова, гл. ас. д-р Златка Тодорова, гл. ас. д-р Христина Филипова, Колеж по туризъм при Икономически университет – Варна
• Възможности за развитие на туризма в Национален парк „Централен Балкан"
Даниела Кръстева, старши експерт Д"НП Централен Балкан"
AI чатбот в туризма: добри практики в България
Елица Стоилова, Умни Солюшънс ООД (Umni.bg)
Панелна дискусия
15:00 – 16:00
ЧЕТВЪРТИ ПАНЕЛ: Иновативни и креативни модели в доброто управление на туризма - високи технологии, интеграцията на информационните системи, големите данни и отворени данни
Модератор: инж. Николай Генов, директор „ИТ услуги“ в ПроАктивни Решения
Изкуствен интелект, роботи и дигитализация в туризма на 21-ви век. Добри практики
Христо Янев, VisitBulgariaOn.com & MeOnTour.com
Модел за устойчиво развитие на туристическа дестинация
гл. ас. д-р Десислава Алексова, Международно висше бизнес училище, Ботевград
Проект DiGiPARKS „Създаване на иновативен интегриран туристически продукт между природните паркове „Врачански Балкан“ и „Железни врата“
Оля Генова, дирекция на ПП „Врачански Балкан“
Зрялост на представянето в интернет на българския туризъм. Резултати от пилотно проучване
Диана Банчева, координатор на проект SMARTOURISM.BG
Панелна дискусия
16:00 – 17:00
Представяне на резултатите от ХАКАТОН SMARTOURISM.BG’2022
17.00 – 17:30
ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Участието в конференцията е безплатно. Моля, регистрирайте се на: https://www.smartourism.bg/registration/2022-2/.

Очакваме Ваши предложения и заявки за презентации в срок до 16 април 2022 г. на електронна поща: info@smartourism.bg