Видео презентации от I-ва Национална Конференция
SMARTOURISM.BG

Откриване на конференцията
Втори панел: Иновативни и креативни модели и високи технологии в доброто управление на туризма

ГОДИШНИ НАГРАДИ SMARTOURISM.BG’2017

Категория „Туристическа иновация“
Малинка Маринова 
Директор на Професионална гимназия по туризъм,
гр. Плевен, Председател на Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство

Категория „Учител по хотелиерство“
Елена Панайотова – учител в Професионална гимназия „д-р Васил Берон“, Велико Търново

Категория „Учител по ресторантьорство“
Нонка Найденова
учител в Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване, гр. Плевен

Категория „Директор на професионална гимназия по туризъм“
Пенка Георгиева – директор на Професионална гимназия по туризъм „Александър Паскалев“,
гр. Хасково

Категория „Училище по хотелиерство и ресторантьорство“
Професионална гимназия по облекло и хранене „Райна Княгиня“, гр. Стара Загора

Категория „Университетска програма“
катедра „География на туризма“ в Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Категория „Мобилно приложение“
Мобилното приложение iLoveBulgaria

Категория „Хотелски софтуер“
Хотелски софтуер КЛОК

Категория „Ресторантски софтуер“
SMARTOURISM.BG Ресторантски софтуер БАРСИ

Категория „Резервационен софтуер“
Платформа КЛОК за онлайн резервации и управление на онлайн канали в хотелиерството

Категория „Интегрирани системи за управление в туризма“
БИЗНЕСОФТ ООД и ИТДК ЕООД