VI-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ SMARTOURISM.BG
20-21 ноември 2023, гр. София

Под патронажа на Министерство на туризма

 

Награди SMARTOURISM.BG'2022

 
 

Човешки ресурси

 
 

Информационни технологии

 
 

Добро управление

 
 

Интелигентни дестинации

 

Интелигентна сигурност

1
1