Видео презентации от IV-та Национална Конференция SMARTOURISM.BG'2021

ПЪРВИ ПАНЕЛ: ИНТЕЛИГЕНТНИЯТ ТУРИЗЪМ – ДОСТЪПНОСТ, УСТОЙЧИВОСТ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ТВОРЧЕСТВО
ВТОРИ ПАНЕЛ: ИНТЕЛИГЕНТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ТУРИЗМА
ТРЕТИ ПАНЕЛ: ИНОВАТИВНИ И КРЕАТИВНИ МОДЕЛИ И ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОБРОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА