В настоящата социално-икономическа ситуация се налага туристически оператори да предефинират и преосмислят своите бизнес модели, за да се адаптират към новите нужди и изисквания на сектора. В този процес бизнес иновациите и творчеството са ключови вектори, както за постигане на по-ефективно управление, така и за диференциация от конкуренцията. Разработват се предложения, които са адаптирани към новата реалност на търсенето, като персонализират туристическите услуги, но също така и стратегии за подобряване на бизнеса, за да оптимизират ресурсите и да сведат до минимум разходите.

Тези презентации ще се занимават с иновативни бизнес модели, които процъфтяват. Следователно тази тема има за цел да намери нови или адаптирани бизнес възможности в настоящия контекст.

Теми от интерес:

 • Евтини стратегии: „по-малко е повече“
 • Стратегии от висок клас: „изключителност и лукс“
 • Управление на приходите, електронна търговия и онлайн маркетинг
 • Нови кулинарни формати (улична храна, бистро, фермерски пазари, звездните ресторанти на Michelin и т.н.)
 • Възможности при специфичността (хранителни алергии, непоносимост, хора с увреждания и т.н.)
 • Нови пазари и потребителски профили
 • Персонализиране на туристическите пакети. Динамични пакети.
 • Адаптивност към бизнеса
 • Създаване на стойност и марка за привличане на талант
 • Управленски модели за повишаване на икономическата ефективност
 • Финансово управление и контрол
 • Управление на качеството
 • Споделена икономика
 • Успешни модели и практики