ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА SMARTOURISM.BG'2019

Христиана Лозанова – Министерство на туризма

Йорданка Ананиева – зам. кмет на община Бургас

Емил Петров – Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Д-р Христо Христозов, ръководител на SMARTOURISM.BG

ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ НА ГОДИШНИ НАГРАДИ SMARTOURISM.BG'2019

„Учител по ресторантьорство“ – Димитър Славов, ПГТ „Проф. Д-р Асен Златаров“ – Варна

„Университетска програма“ – Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив

„Достъпен туристически обект“ – Община Созопол

„Мобилно приложение“  – VR Burgas  на Иновационни системи – Бургас ЕООД

„Хотелски и ресторантски софтуер“ – ЧАТБОТ UMNI.bg

„Интелигентна туристическа дестинация“ – Община Бургас

„Интегрирана система за управление в туризма“ – ЕСТИ – единна система за туристическа информация на Министерство на туризма и ТехноЛогика

„Туристическа иновация“ – CLIENTRIC.bg

"Интелигентният туризъм – достъпност, устойчивост, дигитализация и културно наследство и творчество" SMARTOURISM.BG'2019

Политиката на министерство на туризма за развитие на интелигентен туризъм – Христиана Лозанова, Министерство на туризма

Бургас – пътна карта за един по интелигентен град – инж. Даниела Алексиева общинско дружество „Иновационни системи – Бургас“ ЕООД

Туризъм 4.0 – предизвикателства за Бургас – Петко Георгиев, ИКТ клъстер – Бургас

Интелигентни асистенти в туризма – Елица Стоилова, Умни.бг

Предизвикателства пред развитието на интелигентния туризъм в България
Диана Банчева, Директор „Услуги по управление на информацията“, ХВХ Консултинг

Обучението в достъпен туризъм: иновация в управлението на човешките ресурси в HORECA сектора – Диана Апостолова, Екология КМ

"Иновативни и креативни модели и високи технологии в доброто управление на туризма" SMARTOURISM.BG'2019

Интелигентна сигурност в туризма – Златко Димитров, изпълнителен директор на „Слънчев бряг“АД, Цветелина Рандева, говорител на ОДМВР-Бургас

Организация на филмови предизвикателства като средство за индиректна реклама и популяризирането на населени места и курорти – Николай Михайлов, Кастфолио.ЕУ ООД

Game zone – иновативен подход в създаването и провеждането на Еscape игри в специално разработена зона – Мирослава Вълкова, „Ренесанс“ ЕООД

Награди ХАКАТОН SMARTOURISM.BG'2019

ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА SMARTOURISM.BG'2018

Атанас Димитров – Председател на УС на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация

Доц. д-р Мариана Асенова – Ръководител на катедра „География на туризма“ на СУ „Св. Климент Охридски“

Иван Атанасов – Финансов и административен директор на Лайтхаус Голф енд Спа Хотел АД

ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ НА ГОДИШНИ НАГРАДИ SMARTOURISM.BG'2018

„УЧИТЕЛ ПО ХОТЕЛИЕРСТВО“ – НИНА КУРТЕВА, учител по хотелиерство в Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

„УЧИТЕЛ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО“ – НАТАША ТОДОРОВА, учител по ресторантьорство в Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов“ – Габрово

„УЧИЛИЩЕ ПО ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО“ – СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

„УНИВЕРСИТЕТСКА ПРОГРАМА“ – МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ДИГИТАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ В ТУРИЗМА“ на Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

„УНИВЕРСИТЕТСКА ПРОГРАМА“ – ПРОГРАМИ ПО КУЛИНАРНИ ИЗКУСТВА И ТУРИЗЪМ на Института по кулинарни изкуства на Висшето училище по мениджмънт

„МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ“ – INFINITUM CLUB на ИНФИНИТУМ ЕООД

„РЕСТОРАНТСКИ СОФТУЕР“ – AXIS CLOUD & MICRO.BG и СКЛАДPRO & СКЛАДPRO LIGHT на МИКРОИНВЕСТ

„РЕЗЕРВАЦИОНЕН СОФТУЕР“ – 3P DIGITAL TOURISM – СИСТЕМА ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ НА МЕСТА ПО ПЛАЖОВЕТЕ на PurpleTeam

„ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ“ – SMARTPASS SUNNY BEACH на ЮПАСС ООД и СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД

„ИНТЕЛИГЕНТНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ“ – “ПАМЕТНИК НА ДЛАН” – СЪЗДАТЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА В 3D ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ на ОП “Туризъм, публични прояви и атракции” гр. Шумен и Iwalk

„ТУРИСТИЧЕСКА ИНОВАЦИЯ“ – ПРИЛОЖЕНИЕ „ВИРТУАЛЕН ПОМОЩНИК“ на AdAR / ChocoAR

"Интелигентно управление на човешките ресурси" SMARTOURISM.BG'2018

Бранимир Миланов – председател на УС на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация

Владимир Владимиров – заместник-директор на Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов“, Габрово

Мариянка Живкова – заместник-директор на Софийска професионална гимназия по туризъм

Шеф Робин Виляреал – Ръководител Стратегически кулинарни проекти в Института по кулинарни изкуства към Висшето училище по мениджмънт
Инж. Светла Тодорова – учител по ресторантьорство в Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас
Проф. д.ик.н Соня Милева – СУ „Св. Климент Охридски“ – Ръководител на магистърска програма „Дигитален мениджмънт в туризма“ на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

"Иновативни и креативни модели и високи технологии в доброто управление на туризма" SMARTOURISM.BG'2018

Диана Банчева – ХВХ Консултинг, „Да бъдеш Европейска столица на интелигентния туризъм“
проф. Соня Милева и проф. Желю Владимиров – СУ „Св. Климент Охридски“, Туристическите атракции в София като обект на онлайн туристическо търсене на информация
проф. д-р Петко Русков – the Edge, Иновации и дигитална трансформация в туризма
Стоил Гюрджеклиев – Контро ООД, „Дигитално решение за подобряване управлението на разходите в хотелско-ресторантския комплекс“
Виктор Павлов – MicroInvest, “Digital решения на Микроинвест за ХоРеКа индустрията“

"Интелигентно управление на туристическите дестинации – регионално развитие, архитектура, екология" SMARTOURISM.BG'2018

Пламен Цветанов – Инфинитум ЕООД, „Инфинитум – иновативно мобилно приложение“
Любомир Боев – СУ „Св. Климент Охридски“, „Virtual Еyes – платформа за виртуален туризъм в реално време“

Лили Борисова, Пламена Петрова, Борислав Кошаров, Светослав Хаджииванов, Берк Алямач – PurpleTeam, „3Р Digital Tourism – система за резервации на места по плажовете“

Димитър Игнатов – Iwalk.bg, “Паметник на длан” – Създатели на Българската държава в 3D добавена реалност”
Любомир Любенов – AdarGroup – „Приложение за мобилни устройства „Виртуален помощник“

д-р Христо Христозов – Управител на ХВХ Консултинг, член на СРЕДА груп и Малинка Маринова – Председател на Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство, Директор на Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, Плевен – „Предизвикателства пред управлението на знанието в туризма SMARTOURISM.bg 2.0“

НАГРАДИ ХАКАТОН SMARTOURISM.BG'2018

арх. Делчо Делчев – Университет по архитектура, строителство и геодезия
Лили Борисова, Пламена Петрова, Борислав Кошаров, Светослав Хаджииванов, Берк Алямач – PurpleTeam, „3Р Digital Tourism – система за резервации на места по плажовете“