РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ШЕСТА КОНФЕРЕНЦИЯ SMARTOURISM.BG

Дати на провеждане: 20– 21 ноември 2023
Място на провеждане: Парк хотел „Витоша“, гр. София

Срок за регистрация: 16.11.2023

Програма на Конференцията SMARTOURISM.BG’2023: 

За запитвания: info@smartourism.info