ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА SMARTOURISM.BG'2018

Атанас Димитров – Председател на УС на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация

Доц. д-р Мариана Асенова – Ръководител на катедра „География на туризма“ на СУ „Св. Климент Охридски“

Иван Атанасов – Финансов и административен директор на Лайтхаус Голф енд Спа Хотел АД