РЕГИСТРАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ SMARTOURISM.BG
17 – 18 ОКТОМВРИ 2019
Експоцентър „Флора“, гр. Бургас

Срок за регистрация: 15.10.2019

Такса за участие: 100 лв. без ДДС (120 лв. с ДДС), която включва:

 • участие във всички сесии на двудневната конференция – 17 – 18 октомври 2019;
 • възможност за представяне на Вашия иновативен проект, модел, продукт в областта на Интелигентния туризъм в 10 минутна презентация;
 • участие в дискусии по време на кафе паузите и обяда;
 • материали от конференцията;
 • сертификат за участие в Конференцията;
 • кафе-паузи в двата дни на конференцията;
 • кетъринг обяд в двата дни на конференцията.

Специална такса в размер на 50% от таксата участие (50 лв без ДДС и 60 лв с ДДС) заплащат:

 • Членовете на Националния борд по туризъм;
 • Членовете на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация;
 • Членовете на Асоциация на българските туроператори и туристически агенти;
 • Представители на общинската администрация и общински предприятия в България;
 • Представители на държавната администрация в България.
 • Представители на юридически лица с нестопанска цел;
 • Представители на Центрове за професионално обучение и  Центрове за информация и професионално ориентиране.

ВСЕКИ УЧАСТНИК ОТ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЪЛЖИ ТАКСА, СПОРЕД ПОСОЧЕНИТЕ УСЛОВИЯ

Безплатно участие за:

 • Членовете на Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство;
 • Преподаватели, студенти и ученици от българските висши учебни заведения и професионални училища и колежи.

УЧАСТИЕ В ХАКАТОНА SMARTOURISM.BG’2019

Регистрацията и участието в ХАКАТОНА са безплатни.

Победителите в ХАКАТОНА получават възможността да представят идеите и пилотните си проектипо време на Конференцията. Срок за регистрация: 7 октомври 2019.

ТАКСА УЧАСТИЕ СЕ ЗАПЛАЩА САМО ПО БАНКОВ ПЪТ:

ХВХ КОНСУЛТИНГ ЕООД
Банка: УниКредит Булбанк София Дондуков
IBAN: BG05UNCR70001517187359
BIC: UNCRBGSF
Основание: 2019 SMARTOURISM.BG

На участниците ще бъдат издадени данъчни фактури за платените такси.

  Участниците могат да представят доклади и презентации до 10 мин в един тематичен панел.
  Материалите изпращайте на ел. поща: info@smartourism.bg  Адрес за кореспонденция


  Предлагам презентация в панел:

  на тема:

  Искам да поставя за обсъждане на конференцията следните въпроси:

  [recaptcha]

  Регистрирайки се за участие в конференцията, давам съгласие на организаторите на КОНФЕРЕНЦИЯТА за видео- и фото- заснемане, както и данните ми да бъдат използвани за информиране за бъдещи събития, за статистически и отчетни цели. Имам право да поискам достъп до тях по всяко време, корекции и пълното им заличаване на: personaldata@smartourism.bg