РЕГИСТРАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ SMARTOURISM.BG
25 – 26 НОЕМВРИ 2020
Платформата BlueJeans

Срок за регистрация: 23.11.2020

  Участниците могат да представят доклади и презентации до 10 мин в един тематичен панел.
  Материалите изпращайте на ел. поща: info@smartourism.bg  Адрес за кореспонденция


  Предлагам презентация в панел:

  на тема:

  Искам да поставя за обсъждане на конференцията следните въпроси:

  [recaptcha]

  Регистрирайки се за участие в конференцията, давам съгласие на организаторите на КОНФЕРЕНЦИЯТА за видео- и фото- заснемане, както и данните ми да бъдат използвани за информиране за бъдещи събития, за статистически и отчетни цели. Имам право да поискам достъп до тях по всяко време, корекции и пълното им заличаване на: personaldata@smartourism.bg