Появата на нови технологии в нашето общество доведе до радикална промяна в начина, по който разбираме и замисляме ежедневието си. Независимо дали става въпрос за информиране, потребление на развлечения или управление на резервации и плащания. В областта на туризма новите тенденции показват появата и широко използване на технологични приложения, които насърчават творчеството и иновациите в контекста на все по-конкурентен и взискателен сектор. Дали от гледна точка на дестинации или предприятията бумът в технологиите означава цялостно преосмисляне на начина, по който общуваме, предлагаме на пазара и практикуваме туризъм на всички нива.

 

ТЕМИ ОТ ИНТЕРЕС ЗА УЧАСТИЕ В ХАКАТОН SMARTOURISM.BG‘2019:

 • Иновативни мобилни приложения
 • “Интернет на нещата”, свързани с феномена на туризма
 • Джаджи за носене
 • Големи обеми данни и отворени данни
 • Web 3.0, семантичен уеб
 • Изкуствен интелект. Управление на интелигентната информация
 • Хотелски софтуер
 • Ресторантски софтуер
 • Резервационен софтуер
 • Дигитален туристически мениджмънт
 • Дигитален туристически маркетинг
 • Интегрирани системи за управление в туризма
 • BIM за управление на туристически обекти и сгради
 • Тенденции в комуникациите и социалните мрежи
 • Комбиниране на различни технологии
 • Предимства и недостатъци при прилагането на ИКТ
 • Технологична волатилност
 • Защита на личните данни и сигурност на информацията