VI-та МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ SMARTOURISM.BG

20 – 21 ноември 2023, Парк хотел "Витоша", София

Организатори: ХВХ Консултинг, в партньорство с Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство, Националния борд по туризъм, Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Катедра „География на Туризма“ и Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Архитектурния факултет и Строителния факултет на Университета по архитектура строителство и геодезия, Граждански институт и ProActivePersonnel, ПроАктивни Решения.

ПРОГРАМА

20 ноември 2023, понеделник
09:30 – 10:00
Регистрация на участниците
10:00 – 10:15
Откриване на конференцията:
10:15 – 11:00
ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ НА ГОДИШНИ НАГРАДИ SMARTOURISM.BG'2023
11:00 – 12:30
Първи панел: Предизвикателства и иновации в професионалното образование в областта на туризма – кариерна ориентация, учебни програми, учебно съдържание и методи, управление на качеството
Презентатори – представители на държавни и общински институции, училища, университети, туристическия бизнес, професионални организации
Панелна дискусия
12:30 – 13:30
ДИСКУСИЯ НА ОБЯД
13:30 – 15:00
Втори панел: Втори панел: Изграждане на пространства за данни за развитие на интелигентния туризъм – големи данни, отворени данни, високи технологии, интеграцията на информационните системи
Презентатори – представители на държавни и общински институции, университети, технологични компании, туристическия бизнес, професионални организации
Панелна дискусия
15.00 - 15.20
КАФЕ ДИСКУСИЯ
15:20 – 17:00
Трети панел: Иновативни и креативни модели в доброто управление на туризма
Презентатори – представители на държавни и общински институции, университети, технологични компании, туристическия бизнес, професионални организации
Панелна дискусия
21 ноември 2023, вторник
10:00 – 11:30
Четвърти панел: Четвърти панел: Интелигентния туризъм – достъпност, устойчивост, дигитализация и културно наследство и творчество
Презентатори – представители на държавни и общински институции, училища, университети, туристическия бизнес, професионални организации
Панелна дискусия
11:30 – 11:50
КАФЕ ПАУЗА
11:50 – 12:30
Обявяване на наградите от Хакатона SMATOURISM.BG’2023
12:30 – 13:00
ОФИЦИАЛНО ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

За повече информацияinfo@smartourism.bg