Регистрация за II-ра Национална конференция SMARTOURISM.BG
7-8 ноември 2018
ИнтерЕкспоЦентър, София

За участието в конференцията няма такса за регистрация.

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: 06 ноември 2018

Участниците могат да представят доклади и презентации до 10 мин в един тематичен панел.
Материалите изпращайте на ел. поща: info@smartourism.bgАдрес за кореспонденция


Предлагам презентация в панел:

Първи панелВтори панелТрети панел

на тема:

Искам да поставя за обсъждане на конференцията следните въпроси:Регистрирайки се за участие в конференцията, давам съгласие на организторите КОНФЕРЕНЦИЯТА за видео- и фото- заснемане, както и данните ми да бъдат използвани за информиране за бъдещи събития, за статистически и отчетни цели. Имам право да поискам достъп до тях по всяко време, корекции и пълното им заличаване на: personaldata@smartourism.bg