• Проучване на обучителните нужди на преподавателите от училищата по ресторантьорство и хотелиерство за преподаване на специализиран софтуер в областта на туризма (в партньорство с Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство);
  • Проучване на софтуерните активи и компютърна инфраструктура в училищата по ресторантьорство и хотелиерство за преподаване на специализиран софтуер в областта на туризма (в партньорство с Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство);
  • Проект за разработване на методология за пилотно въвеждане на обучение по специализиран софтуер в областта на хотелиерството (в партньорство с Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство);
  • Проект за разработване на методология за пилотно въвеждане на обучение по специализиран софтуер за управление на ресурсите в областта на хотелиерството (в партньорство с Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство).