Адрес за кореспонденция


Предлагам презентация в панел:

Първи панелВтори панелТрети панел

на тема:

Искам да поставя за обсъждане на конференцията следните въпроси: