10-11 октовмри 2019, гр. Бургас

Международна конференция SMARTOURISM'2019
Предизвикателства пред управлението нa знанието в туризма в България

научи повече
научи повече
Интелигентно управление на човешките ресурси в туризма
научи повече
Иновативни и креативни бизнес модели в доброто управление на туризма
научи повече
Информационни технологии в туризма
научи повече
Интелигентно управление на туристическите дестинации
научи повече
Годишни награди 2017

Регистрирай се за конференцията SMARTOURISM‘2019

SMARTOURISM’2019
Официални партньори